De hoge of lage WW-premie?

De Belastingdienst blog voor salarisadministrateurs Forum plaatst regelmatig peilingen waarmee u uw kennis kunt testen over de loonheffingen.

In de enquête vroeg de Belastingdienst Forum u of u voor tijdvak februari 2020 de hoge of lage WW-premie toepast voor Tom en Sofie. 36% van de 258 deelnemers koos voor het juiste antwoord. Voor beide werknemers geldt de lage premie.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,

Hieronder vindt u de vraag en een toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Tom heeft een oproepovereenkomst. Op 11 februari wordt hij 21 jaar. Hij heeft in februari 52 verloonde uren. Sofie heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor 20 uur per week. Ze is 19 jaar. Op 15 februari gaat ze uit dienst. Ze heeft in februari 40 verloonde uren.
Geldt voor tijdvak februari 2020 de hoge of lage WW-premie?

  • Voor Tom en Sofie geldt de lage WW-premie (35% van de stemmen)
  • Voor Tom en Sofie geldt de hoge WW-premie (29% van de stemmen)
  • Voor Tom geldt de lage WW-premie en voor Sofie de hoge WW-premie (21% van de stemmen)
  • Voor Tom geldt de hoge WW-premie en voor Sofie de lage WW-premie (14% van de stemmen)

Toelichting

Voor een werknemer jonger dan 21 jaar geldt altijd de lage WW-premie als aan 2 voorwaarden is voldaan:

  • De werknemer is op de eerste dag van het aangiftetijdvak jonger dan 21 jaar.
  • Voor deze werknemer zijn maximaal 48 uren verloond per vierwekenaangifte of maximaal 52 uren per maandaangifte (urennorm).

Wat voor soort arbeidsovereenkomst de werknemer heeft, is hierbij niet van belang. Ook speelt geen rol of de arbeidsovereenkomst schriftelijk is vastgelegd.
U beoordeelt bovenstaande voorwaarden per aangiftetijdvak.

Antwoord voor Tom

Op 1 februari is Tom 20 jaar. Hij heeft in februari 52 verloonde uren. Hij voldoet voor tijdvak februari aan de voorwaarden van de lage WW-premie.

Antwoord voor Sofie

Op 1 februari is Sofie 19 jaar. Ze heeft in februari 40 verloonde uren. Ze voldoet voor tijdvak februari aan de voorwaarden van de lage WW-premie.

Wetsartikel

Artikel 27, lid 3, onderdeel b Wet financiering sociale verzekeringen

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,