De lage WW-premie

Vanaf wanneer geldt de lage WW-premie voor een werknemer die op 1 juli een vast contract krijgt maar pas op 15 juli ondertekent?

Dit vroegen we u in de peiling. 50% van de 329 deelnemers koos voor het juiste antwoord: per 1 augustus mag de werkgever de lage WW-premie toepassen.

Hieronder vindt u de volledige vraag en de verschillende antwoorden. Vervolgens leest u een toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Op 1 juli krijgt een werknemer een contract voor onbepaalde tijd met vaste uren. De werkgever ondertekent direct maar de werknemer doet dit pas op 15 juli. Per wanneer geldt de lage WW-premie? De werkgever doet maandelijks aangifte.

  • 1 juli (43%)
  • 15 juli (8%)
  • 1 augustus (50%)

Toelichting

De eerste dag van het aangiftetijdvak geldt als peildatum waarop u bepaalt of u de hoge of lage WW-premie moet toepassen. Die premie geldt dan voor het hele aangiftetijdvak.

Op 1 juli heeft de werknemer het contract nog niet ondertekend. Op 1 juli voldoet u dus nog niet aan de voorwaarden voor toepassing van de lage WW-premie. Op peildatum 1 augustus is dit wel het geval. De lage WW-premie geldt vanaf de aangifte van augustus.

Meer informatie

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW, vraag 1.11 en 1.6

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,