Het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)

Vanaf 1 januari 2022 wordt wettelijk geregeld dat de private uitvoerder van een eigenrisicodrager geen rekening meer hoeft te houden met het loon van de werkgever, voor wie hij de ZW- of WGA-uitkeringen betaalt.  

Omgekeerd geldt dat ook: als eigenrisicodrager hoeft u bij het betalen van het loon geen rekening te houden met de uitkering die de private uitvoerder namens u betaalt. Het systeem van het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) wordt dan apart voor de uitkeringen en het loon toegepast.

U moet vóór de 1e aangifte van het kalenderjaar beslissen of u de private uitvoerder het VCR-systeem apart wilt laten toepassen op de uitkeringen. Uw keuze geldt voor het volledige kalenderjaar.

Wilt u de private uitvoerder het VCR-systeem apart laten toepassen in 2022? Geef deze keuze dan vóór de 1e aangifte van 2022 aan de Belastingdienst door. Dat kan door een brief te sturen naar uw belastingkantoor of door een e-mail te sturen naar uw contactpersoon bij uw belastingkantoor.

Zet in de brief of e-mail in ieder geval:

  • uw fiscaal nummer (RSIN)
  • of u eigenrisicodrager bent voor de ZW, voor de WGA of voor beide
  • dat u de uitkering of uitkeringen via een private uitvoerder laat uitbetalen
  • dat u ervoor kiest om de private uitvoerder het VCR-systeem apart te laten toepassen
  • uw loonheffingensubnummer waarop de private uitvoerder de betaling van de uitkeringen namens u doet
    Voor dat subnummer geldt het gesplitst VCR’en.

Bron: belastingdienst.nl

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,