Het doel van het project ‘Eerder aanleveren ’ is om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk werkgevers de aangifte – direct na het verstrekken van de loonstroken – indienen. Belastingdienst legt uit wat hiervan het belang is en vertelt over de achtergrond van het project.

Waarom heeft de Belastingdienst gekozen voor het project ‘Eerder aanleveren’?

“Het project is belegd bij de loonaangifte aangifteketen. De Belastingdienst is vanaf het begin bij de loonaangifteketen betrokken geweest. Zo heeft de Belastingdienst forum heeft vanaf 2004 tot en met 2006 meegeholpen met het opzetten ervan. Vervolgens heeft de Belastingdienst, samen met enthousiaste collega’s, kinderziektes aangepakt. De Belastingdienst is trots op wat het bereikt heeft.

De Belastingdienst ziet het als een uitdaging om de keten nog verder te verbeteren. Eerder aanleveren levert een boost op voor de actualiteit van de gegevens en daarmee voor de dienstverlening aan burgers van Nederland.”

Waarom is het belangrijk dat een werkgever de aangifte direct na het verstrekken van de loonstrook indient?

“Door de aangifte eerder aan te leveren help je als werkgever je (ex-)werknemers. En vooral (ex-)werknemers die in een meer kwetsbare positie verkeren. Zij komen vaker in aanmerking voor inkomensafhankelijke regelingen. Hierdoor komen ze in aanraking met instanties die gegevens uit de polisadministratie gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn de Belastingdienst, UWV en gemeentes.”

Als een werkgever de aangifte direct na het verstrekken van de loonstrook indient, kunnen deze instanties hun taken beter uitvoeren doordat ze over actuele gegevens beschikken. Dit kan voorkomen dat iemand toeslagen of een uitkering moet terugbetalen. Eerder aanleveren is geen verplichting, maar de werkgever dient wel een maatschappelijk belang.”

Kan de Belastingdienst voorbeelden uit de praktijk geven waaruit het belang van eerder aanleveren blijkt?

“Als een (ex-)werknemer een WW-uitkering aanvraagt bij UWV, moet hij zelf opgeven wat zijn loon is geweest. Dat is vaak niet eenvoudig. Zeker niet als zijn loon fluctueerde. Dient een werkgever de aangifte eerder in, dan is het juiste loon al vooringevuld, net als bij de aangifte inkomstenbelasting. De (ex-)werknemer hoeft dan alleen te controleren of het genoten loon in het overzicht juist is. Dit voorkomt dat hij een uitkering ontvangt die te hoog of te laag is.
Een ander voorbeeld gaat over een werknemer die schulden heeft. Een deurwaarder legt vervolgens beslag op zijn loon. Als de aangifte eerder is ingediend, beschikt de deurwaarder over actuele werkgegevens. Dit kan voorkomen dat de deurwaarder contact opneemt met de verkeerde werkgever.”

Hoeveel werkgevers leveren al eerder aan?

“Over juli 2019 heeft de Belastingdienst de gegevens van 7,8 miljoen burgers binnen het tijdvak ontvangen. Een groot aantal werkgevers levert dus al eerder aan. Tegelijk kunnen we nog flinke stappen zetten. Dus ik wil alle werkgevers en salarisprofessionals oproepen om na te gaan of eerder aanleveren ook in hun situatie mogelijk is.”

Wat doe je om eerder aanleveren nog meer te bevorderen?

“We zijn met verschillende zaken bezig:

  • De Belastingdienst neemt contact op met de 2.000 grootste werkgevers om hun medewerking te vragen.
  • Andere werkgevers willen we laten benaderen door ambassadeurs. Dit zijn partijen die de boodschap van eerder aanleveren uit willen dragen. Dit kunnen salarisprofessionals, fiscaal dienstverleners, brancheorganisaties of koepelorganisaties zijn.
  • De Belastingdienst interviewen instanties over het belang van actuele gegevens en eerder aanleveren van de loonaangifte. Deze interviews plaatsen we op de internetsite van de loonaangifteketen. Momenteel zijn 4 interviews gepubliceerd. Maandelijks komt er een nieuw interview bij.”

Heeft eerder aanleveren ook voordelen voor de werkgever?

“Eerder aanleveren bespaart werk en kosten voor werkgevers. Zo heeft een werknemer voor het aanvragen van een hypotheek een werkgeversverklaring nodig. De werknemer kan dit ook zelf doen met een digitaal verzekeringsbericht van UWV. Door de loonaangifte tegelijk met het salaris aan te leveren, zorgt de werkgever ervoor dat actuele gegevens via het digitale verzekeringsbericht voor de werknemer beschikbaar zijn. De werkgever hoeft dan geen tijd te besteden aan het opstellen van een werkgeversverklaring.

Ook krijgt een werkgever minder vragen van werknemers en instanties als actuele gegevens in de polisadministratie staan. Werknemers krijgen door actuele gegevens meteen de juiste dienstverlening.”

Kan elke werkgever eerder aanleveren?

“Dat hangt van de situatie af. Veel werkgevers geven aan dat het slechts een aanpassing van de routine is. Voor sommige werkgevers is eerder aanleveren lastig. Voor bijvoorbeeld expats lukt dat niet, omdat salarisadministraties in verschillende landen het loon verwerken. Dat kost meer tijd. Ook voor werkgevers die werken met urenbriefjes lijkt het moeilijker te zijn om eerder aan te leveren. We zijn aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn die deze werkgevers kunnen helpen, zodat zij de aangifte binnen het tijdvak kunnen indienen.”

Leidt eerder aanleveren niet tot meer fouten in de aangifte?

“Dit heeft de Belastingdienst onderzocht in een pilot. Daaruit bleek dat werkgevers in staat zijn hun loonaangifte eerder in te dienen. Ook is hieruit gebleken dat werkgevers niet meer correcties indienen dan bij een later aangiftetijdstip.”

Wat de Belastingdienst tot slot nog mee wilt geven aan een werkgever die nog niet eerder aanlevert?

“Werkgever en salarisprofessional: zoek de samenwerking met elkaar op. Maak elkaar bekend met de voordelen van eerder aanleveren. Misschien is het makkelijker om uit te voeren dan je denkt. En kijk of je op deze manier ook een bijdrage wilt en kunt leveren aan een maatschappelijk belang!”

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,