Hebt u de ‘Aangiftebrief Loonheffingen 2022’ niet ontvangen? Vraag dan een duplicaat aan. U kunt de gegevens ook terugvinden op de internetsite van de Belastingdienst.

U kunt een duplicaat aanvragen door een brief te sturen naar:
Belastingdienst
Postbus 8738
4820 BA BREDA

Zet in de brief in ieder geval uw loonheffingennummer en het adres waar het duplicaat naartoe moet. Als u het duplicaat per e-mail wilt ontvangen, vermeld dan ook het e-mailadres in de brief.

Gegevens aangiftebrief

In de ‘Aangiftebrief Loonheffingen 2022’ staan de uiterste aangifte- en betaaldatums en het betalingskenmerk per tijdvak. U kunt deze informatie ook terugvinden op de internetsite van de Belastingdienst.


Uiterste aangifte- en betaaldatums

U kunt een document downloaden met daarin de uiterste aangifte- en betaaldatums per tijdvak. Hierin vindt u ook de bijhorende tijdvakcodes.

 Betalingskenmerk per tijdvak

Om het betalingskenmerk voor een tijdvak te achterhalen, gebruikt u de ‘zoekhulp betalingskenmerk’.

Adreswijziging doorgeven

De Belastingdienst heeft de aangiftebrieven met dagtekening 16 november 2021 verstuurd. Hebt u de aangiftebrief niet ontvangen, omdat uw adres is gewijzigd, geef dan het juiste adres door aan de Belastingdienst.

Informatie op belastingdienst.nl
Zoekhulp betalingskenmerk
Adreswijziging doorgeven
Aangifte- en betaaldatums 2022

Bron: belastingdienst.nl

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,