Regels over de sectorindeling SZW

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wijzigt de regels over de sectorindeling met ingang van 29 juni 2018, 17.00 uur. Dit vloeit voort uit het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Eén van de maatregelen uit de WAB is het afschaffen van de sectorindeling in de premieheffing voor de WW in 2020. Ook voor de premies voor ZW en WGA wordt de sectorindeling op termijn afgeschaft.


Vooruitlopend hierop gelden per direct de volgende 3 maatregelen:

  • U kunt wijzigingen in de sectorindeling niet meer met terugwerkende kracht aanvragen en over deze periode te veel betaalde premies terugkrijgen. Vraagt u om een andere sectorindeling? Dan kan die alleen nog maar op een datum in de toekomst ingaan. Er is één uitzondering: Hebt u door een verkeerde indeling te weinig sectorpremie betaald? Dan kan de Belastingdienst de indeling wél met terugwerkende kracht veranderen.
  • U kunt geen gesplitste aansluitingen meer aanvragen. De Belastingdienst behandelt geen verzoeken meer om verschillende delen van de onderneming in verschillende sectoren in te delen.
  • U kunt geen groepsaansluitingen meer aanvragen. De Belastingdienst behandelt geen verzoeken meer om concern-, nevenbedrijven- en instellingen in dezelfde sector in te delen.

De maatregelen hebben geen invloed op hoe de werkgever op dit moment is ingedeeld. Dus heeft hij al een gesplitste aansluiting of een groepsaansluiting, dan houdt hij deze zolang hij aan de voorwaarden voldoet.

De nieuwe maatregelen worden zo snel mogelijk verwerkt in het Handboek Loonheffingen.
Meer informatie leest u in Kamerbrief ‘Aanpak knelpunten sectorindeling in verband met de Wet arbeidsmarkt in balans’ van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U kunt ook het persbericht lezen.Bron: belastingdienst.nl

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL