Een al ingestuurde dga-aangifte over een aangiftetijdvak dat nog niet is begonnen, kunt u nog wijzigen. Dat kan alleen door de aangifte over dat tijdvak aan te passen met de juiste gegevens en daarbij de aanmaakdatum niet te wijzigen!

Bepaalde voorwaarden aangifte loonheffingen dga

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan onder bepaalde voorwaarden aangifte loonheffingen doen over aangiftetijdvakken voordat die zijn begonnen. Als de aangiftegegevens aan het begin van het kalenderjaar bekend zijn, mag u alle tijdvakaangiften al indienen. De Belastingdienst verwerkt de ingevulde gegevens van de aangifte pas wanneer het tijdvak is begonnen.

LET OP!

U kunt de toekomstige loonaangiften dus niet aanpassen door een correctiebericht of een nieuwe aangifte in te sturen zoals beschreven in onderdeel 14 van het Handboek Loonheffingen. Deze handreiking is een aanvulling op dat hoofdstuk.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,