Standpunt kennisgroep:

herrekening vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft 3 vragen beantwoord over de herrekening van een vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding.

Hieronder leest u wat de vragen zijn:

  1. Wijkt het Handboek Loonheffingen af van de Wet LB op het punt van de vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding met toepassing van de 128-dagenregeling en de naar tijdsgelang (wettelijk) voorgeschreven herrekening van deze vergoeding?
  2. Is het mogelijk om met terugwerkende kracht een vaste reiskosten- of thuiswerkvergoeding te geven?
  3. Is tijdsgelange herrekening noodzakelijk als een werkgever met terugwerkende kracht met ingang van het begin van het kalenderjaar een vaste reiskosten- of thuiswerkvergoeding toekent?

Dit zijn de antwoorden:

  1. Ja. De kennisgroep geeft in overweging om de tekst van het Handboek Loonheffingen te wijzigen.
  2. Ja. Dit is mogelijk als een werkgever een vaste vergoeding met toepassing van de 128-dagenregeling of de 36-wekenregeling toekent.
  3. Nee, mits de daarvoor relevante feiten in het kalenderjaar niet zijn gewijzigd.

De toelichting op deze antwoorden vindt u op kennisgroepen.belastingdienst.nl.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,