Besluit correctieverplichting geactualiseerd

In het besluit over correctieverplichtingen vindt u de goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën om in bepaalde situaties geen correctieberichten loonheffingen in te dienen.

De informatie in dit besluit is verduidelijkt en er zijn voorbeelden toegevoegd.

In bepaalde gevallen zijn correcties niet eenvoudig te maken. Het kan gaan om zowel correcties op werknemersniveau als op collectief niveau. Het corrigeren kan dan leiden tot hoge regeldrukkosten die niet in verhouding staan tot het belang van de correctie.

Daarom heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat u onder bepaalde voorwaarden geen correctieberichten hoeft in te dienen.

Meer informatie leest u in het Besluit Loonheffing Correctieverplichting.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL