Standpunt kennisgroep:

concernregeling en eindheffing afdragen

Bij toepassing van de concernregeling mag een inhoudingsplichtige die niet het hoogste loon heeft, onder bepaalde omstandigheden, de verschuldigde eindheffing afdragen. Dit is het standpunt van de Kennisgroep loonheffingen algemeen van de Belastingdienst.

De situatie is als volgt: 

Een concern past de concernregeling toe. Het concern bestaat uit circa 800 inhoudingsplichtigen. Vanwege de stijgende inflatie door de energieprijzen heeft het concern eenmalig een tegemoetkoming toegekend aan een bepaalde groep medewerkers. De tegemoetkoming is aangewezen als eindheffingsloon. Hiermee is de vrije ruimte op concernniveau overschreden.

Het concern wil de verschuldigde eindheffing over 2022 laten aangeven en afdragen door de inhoudingsplichtige (BV X) die de centrale administratie en consolidatie doet voor de concernonderdelen. BV X heeft de regeling voor het concern in het leven geroepen en draagt eveneens de kosten van de tegemoetkoming. De afdracht van de eindheffing loopt op deze wijze glad met het jaarverslag van deze inhoudingsplichtige en hiermee wordt het beantwoorden van onnodige vragen voorkomen. BV X is niet de inhoudingsplichtige binnen het concern met het hoogste loon.

Vraag

Kan de inspecteur toestaan dat BV X de verschuldigde eindheffing aangeeft en afdraagt?

Antwoord

Ja, de inspecteur kan dit toestaan op grond van artikel 64 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR), mits alle inhoudingsplichtigen van het concern instemmen met deze wijze van aangeven en afdracht van de verschuldigde eindheffing.

De toelichting op dit antwoord vindt u op kennisgroepen.belastingdienst.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,