Programma Intermediairdagen 2022

Het programma van de Intermediairdagen 2022 is gevarieerd en biedt genoeg keuze. Dat mag u niet missen. U kunt interessante sessies volgen over actuele onderwerpen. Ook is er een informatiemarkt met stands waar u medewerkers van de Belastingdienst kunt spreken.

Intermediairdagen 2022 belastingdienst, salarisverrkers, loonadministratie, salarisprofessionals

De Intermediairdagen voor fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals vinden plaats van 8 november tot en met 8 december 2022. Bent u niet in de gelegenheid om een live-bijeenkomst bij te wonen? Volg de sessies dan online van 12 tot en met 14 december 2022.

Hieronder vindt u de onderwerpen die aan bod komen tijdens de presentaties over de loonheffingen, auto en internationaal.

Sessies Loonheffingen

Tijdens deze presentaties worden de maatregelen voor de loonheffingen 2023 besproken. Hierbij komen aan bod: premiedifferentiatie WW, rubrieken Aof-premie, verwerking WAZO- en andere uitkeringen, gebruik van meerdere IKV’s en pensioen.

Sessie Auto

De actualiteiten uit het Belastingplan 2023 komen aan de orde. De sprekers besteden ook aandacht aan de bijtelling bij gebruik deelauto’s. Daarnaast ontvangt u informatie over vergoedingen en verstrekkingen van laadpalen en hoort u wat de fiscale gevolgen zijn als de rittenregistratie ontbreekt.

Sessie Internationaal

In deze presentatie nemen medewerkers van het team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen de actualiteiten met u door die betrekking hebben op de belastingverdragen met onze buurlanden. Zoals de gevolgen voor grensarbeiders en werkgevers door beëindiging van de corona-overeenkomst met Duitsland en België. Ook komen specifieke aandachtspunten aan bod voor de binnenlands en buitenlands belastingplichtige.

Overige thema’s

U kunt ook deelnemen aan presentaties over andere thema’s, zoals inkomstenbelasting, btw of  invordering.

Inschrijven

De inschrijving start in oktober 2022. Alle leden van FSA en FFD krijgen automatisch via e-mail een uitnodiging om zich in te schrijven.

Volledig programma

Kijk voor het complete programma op Programma IMD 2022.

Meer informatie

Meer informatie over de locaties, community en antwoorden op algemene en veelgestelde vragen rondom de Intermediairdagen 2022 vindt u op de internetsite Intermediairdagen.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,