OSWO jaarcongres: wat antwoorden op de overige vragen

Het online jaarcongres 2021 en werd georganiseerd door team Ondersteuning softwareontwikkelaars (OSWO) van de Belastingdienst. Salarisprofessionals die niet werken bij een softwareontwikkelaar, waren ook welkom om dit congres bij te wonen.

Jaarcongres OSWO 2021, loonheffingen,

Hieronder leest u de vragen en antwoorden.

1.    Mijn vraag gaat over de Wbso: mag je het hele bedrag in de eerste maand van de beschikking verrekenen?

Ja, zolang het totaalbedrag van de loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing door de afdrachtvermindering niet negatief wordt. 

2.    Als er wel verzekeringsplicht is, maar geen inhoudingsplicht. Klopt het dat de code loonbelastingtabel dan met 3 of 7 moet beginnen?

Als de werkgever in het buitenland is gevestigd en de werknemer in Nederland woont maar in het buitenland werkt, dan is de werkgever geen inhoudingsplichtige. Omdat de inhouding van premie volksverzekeringen is gekoppeld aan de inhouding van loonbelasting, is er geen inhoudingsplicht voor de premie volksverzekeringen. Bij geen inhouding geldt code loonbelastingtabel 999.

De werknemer kan dan wel verzekeringsplichtig zijn voor de werknemersverzekeringen. De buitenlandse werkgever is dan premieplichtig voor de Nederlandse werknemersverzekeringen en moet aangifte loonheffingen in Nederland doen.

Vrijwillig mag een werkgever premie volksverzekeringen inhouden. Dan begint de code loonbelastingtabel met 3 of geldt code 226, 227 of 228.

Als de code loonbelastingtabel met 7 begint, is de werknemer belastingplichtig. De werkgever is dan inhoudingsplichtig.

Let op!

De antwoorden zijn informatief van aard. Wilt u een uitspraak van de Belastingdienst in een specifieke situatie, dan kunt u vooroverleg aanvragen.

Meer informatie

Nieuwsbrief Loonheffingen

Rijksoverheid 2022, Belastingdienst 2022, UWV 2022,