Stuur verzoeken en bezwaren niet in verzamelbrief

De Belastingdienst neemt verzamelbrieven met verzoeken en bezwaren die betrekking hebben op meer dan één werkgever of werknemer niet in behandeling. Dit is namelijk niet toegestaan op basis van de AVG.

Als u een verzamelbrief stuurt kan de Belastingdienst deze niet verwerken. U ontvangt dan het verzoek om opnieuw per loonheffingennummer of burgerservicenummer (BSN) een brief te sturen. Dit zorgt voor extra werk voor u en voor de Belastingdienst en vertraagt de afhandeling van het bezwaar of verzoek.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In combinatie met wettelijke bepalingen uit Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zorgt dit ervoor dat u een geheimhoudingsplicht heeft. Dit betekent dat u persoonlijke gegevens van derden moet afschermen.

Meerdere verzoeken/bezwaren indienen voor 1 werkgever of werknemer

Wilt u meerdere verzoeken of bezwaren indienen voor één werkgever/werknemer? Dit mag wel in één brief. Deze zogenaamde samengestelde brief mag gaan over verschillende onderwerpen, meerdere tijdvakken en meerdere jaren.

Wetsartikelen

Artikel 67 AWR
Artikel 2:5 Awb

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,