Nihilaangevers ontvangen brief Belastingdienst

Inhoudingsplichtigen die langer dan 15 maanden nihilaangiften loonheffingen hebben ingestuurd, ontvangen een brief van de Belastingdienst. Hierin staat een verzoek om u af te melden als werkgever. 

Een nihilaangifte betekent dat u in de aangiften geen werknemersgegevens en geen bedragen hebt ingevuld. Een nihilaangifte doet u als u geen personeel meer in dienst hebt en geen loon van de aanmerkelijkbelanghouder hoeft aan te geven.

Wilt u zich afmelden als werkgever gebruik dan het formulier Melding Loonheffingen Afmelding werkgever.

Na uw afmelding krijgt u binnen 3 weken bericht  van de Belastingdienst. Daarin staat vanaf wanneer u geen aangifte loonheffingen meer hoeft te doen. Tot die tijd moet u aangifte loonheffingen blijven doen.

Meer informatie leest u in de brief.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL