Verstuur deze losse correctie 2021 niet te vroeg

Een los correctiebericht over 2021 verstuur deze pas vanaf 1 februari 2022. Als u de correctie eerder verstuurt, kan dit leiden tot verwerkingsproblemen bij de Belastingdienst.

Dit kan onterechte naheffingen of terugbetalingen als gevolg hebben.

Als u over het laatste aangiftetijdvak 2021 nog aangifte loonheffingen moet doen, verstuur dan pas een los correctiebericht over 2021 als de uiterste aangiftetermijn van het laatste tijdvak is verstreken.

Corrigeren tot 1 februari 2022

Als u in januari een aangifte over 2021 wilt corrigeren, stuur dan een correctiebericht mee bij de aangifte van december 2021. Dit kan tot 1 februari 2022.

Wilt u in januari de aangifte van december corrigeren? Verstuur dan een nieuwe of aanvullende aangifte. Dit doet u niet met een correctiebericht, omdat de uiterste aangiftetermijn nog niet is verstreken.

Onterecht losse correctie

Als u in januari toch een losse correctie hebt verstuurd, dan herstelt u dit door de correctie alsnog mee te sturen met de aangifte van december 2021. Vragen hierover kunt u stellen bij uw softwareleverancier.

Indienen losse correctieberichten

Vanaf 1 februari kunt u de loonaangiften van het vorige kalenderjaar corrigeren via losse correctieberichten. Wilt u meerdere tijdvakken corrigeren, dan heeft het de voorkeur om alle correcties in 1 los correctiebericht te verwerken. U ontvangt dan 1 bericht van de Belastingdienst waarin alle tijdvakken verwerkt zijn.

Let op

U kunt alleen een correctiebericht insturen als u eerder een aangifte over het tijdvak hebt ingediend.

Meer informatie over het indienen van losse correcties leest u in paragraaf 14.2.4 Handboek Loonheffingen.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,