Uitslag enquête werkkleding

De enquête ging over een modewinkel die kleding ter beschikking stelt aan zijn werknemers. We vroegen u wat hiervan de gevolgen voor de loonheffingen zijn.

Van de 761 salarisprofessionals gaf 42% het juiste antwoord: Voor de kleding geldt een nihilwaardering.

Hieronder kunt u de vraag nog een keer lezen en vindt u een toelichting op het juiste antwoord.

Vraag

Een modewinkel stelt kleding ter beschikking aan zijn werknemers. Zij moeten de kleding verplicht dragen op de werkplek, maar mogen de kleding niet mee naar huis nemen. Wat is juist?

  • Voor de kleding geldt een gerichte vrijstelling. (18%)
  • Voor de kleding geldt een nihilwaardering. (42%)
  • De kleding valt onder de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon. (4%)
  • De kleding is geen loon want de werknemers hebben geen voordeel. (36%)

Toelichting

Wanneer een werkgever kleding ter beschikking stelt aan de werknemer, blijft de kleding eigendom van de werkgever. De werkgever mag dit op nihil waarderen als hij voldoet aan 2 voorwaarden:

  • Er is sprake van werkkleding.
  • De werknemer draagt de kleding geheel of gedeeltelijk op de werkplek.

Als de kleding niet voldoet aan deze 2 voorwaarden, is dit loon voor de werknemer. Een werkgever kan dit als eindheffingsloon aanwijzen. 

Werkkleding

Kleding (inclusief schoenen) kwalificeert als werkkleding als de kleding voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

  • De kleding is (bijna) alleen geschikt om tijdens het werk te dragen.
  • De kleding bezit 1 of meer duidelijk zichtbare beeldkenmerken die horen bij de werkgever. Deze beeldkenmerken hebben samen een oppervlakte van minimaal 70 cm².
  • De kleding blijft achter op de werkplek. 

Antwoord op casus

In de casus van de peiling stelt de werkgever de kleding ter beschikking. De kleding blijft dus eigendom van de werkgever. Daarnaast dragen de werknemers de kleding alleen op de werkplek en blijft de kleding daar achter. Daarom is de nihilwaardering van toepassing.

Wetsartikelen

Artikel 13, lid 3, letter a Wet op de loonbelasting
Artikel 3.7, lid 1, letter b Uitvoeringsregeling loonbelasting

Meer informatie

Handreiking Werkkleding

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,