Aan de rubriek ‘code aard arbeidsverhouding’ in de aangifte is vanaf 2017 code 82 toegevoegd voor payrollmedewerkers. Code 11 voor uitzendkrachten bestond al vóór 2017. Vanaf 2017 wordt dus onderscheid gemaakt tussen payrollmedewerkers en uitzendkrachten.

Handreiking

Payrollmedewerkers en uitzendkrachten hebben allebei een uitzendovereenkomst (artikel 7:690 Burgerlijk Wetboek). Dit betekent dat zij door een werkgever ter beschikking worden gesteld aan een opdrachtgever en zij werken onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.

Wanneer is een uitzendkracht een payrollmedewerker?

Een uitzendkracht is een payrollmedewerker als aan 3 voorwaarden is voldaan:

  • De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het werven en selecteren van de payrollmedewerker. Bij een uitzendkracht is het uitzendbureau hier verantwoordelijk voor.
  • De werkgever en de opdrachtgever zijn voor de opdracht overeengekomen dat de payrollmedewerker uitsluitend aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld (exclusiviteit). Het payrollbedrijf mag de payrollmedewerker dus niet ergens anders laten werken. In uitzonderingssituaties mag dit wel. Een uitzendkracht hoeft niet uitsluitend voor 1 opdrachtgever te werken.
  • De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid rond de payrollmedewerker, zoals het loonbaanbeleid, opleidingen, functioneringsgesprekken en verzuimbegeleiding. Bij een uitzendkracht is het uitzendbureau daar verantwoordelijk voor.

Code 82

Als sprake is van een payrollmedewerker gebruikt u code 82 in de aangifte loonheffingen.

Code 82 is toegevoegd omdat bepaalde afnemers van de gegevens uit de aangifte loonheffingen informatie willen over de populatie payrollmedewerkers. Zo kunnen zij hun werkprocessen verbeteren.

Let op!

Wordt niet aan alle 3 voorwaarden voldaan en heeft de werknemer een uitzendovereenkomst, dan is sprake van een uitzendkracht (code 11). Het is dus mogelijk dat voor werknemers, die eerder onder code 11 vielen, vanaf 2017 code 82 geldt. U moet dit dan aanpassen.

Meer informatie

Hoofdstuk 18.19 Handboek Loonheffingen

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,