Een betaalde stagiair kan een doelgroepverklaring ontvangen als hij voldoet aan de voorwaarden. De werkgever heeft dan recht op het loonkostenvoordeel (LKV).


Stagiairs die een vergoeding ontvangen waarop de werkgever loonheffingen moet inhouden en afdragen zijn verzekerd voor de Ziektewet (ZW) en vallen daarmee onder het werknemersbegrip voor de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Dit geldt zowel voor stagiairs die een marktconforme beloning ontvangen (echte dienstbetrekking) als voor stagiairs die een stagevergoeding ontvangen (fictieve dienstbetrekking).

Tijdig doelgroepverklaring aanvragen

De stagiair moet dan wel binnen 3 maanden vanaf de aanvang van de stage een doelgroepverklaring LKV aanvragen. Doet hij dit niet (hij is hiertoe niet verplicht), dan kan de werkgever geen aanspraak maken op het LKV.

Let op!

Neemt de werkgever de stagiair na afloop van de stage in dienst en heeft de stagiair geen doelgroepverklaring LKV aangevraagd binnen 3 maanden na de start van de stage? Dan heeft deze werknemer geen recht meer op een doelgroepverklaring LKV en kan de werkgever dus geen aanspraak meer maken op het LKV.

Infographic

Het bovenstaande wordt ook uitgelegd in deze handige infographic.

Check recht loonkostenvoordeel in dienst nemen stagiair, UWV, Belastingdienst, stagiair, stage - LKV,

Meer informatie

Gerelateerde handreikingen

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,