Percentages Zvw 2023 bekend

De percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn vastgesteld voor 2023. Ook het maximum bijdrageloon 2023 is bekend.

Het percentage voor de werkgeversheffing Zvw 2023 is 6,68% (2022: 6,75%).
Het percentage voor de in te houden bijdrage Zvw 2023 is 5,43% (2022: 5,50%). 

Het maximum bijdrageloon 2023 is € 66.956 (2022: € 59.706). Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen. 

Meer informatie leest u in de Staatscourant op overheid.nl.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL