Vraagt een ondernemer TVL aan en is hij het niet eens met onze afwijzing? Of bijvoorbeeld met de hoogte van de definitieve subsidie? Ondernemers kunnen tegen elk besluit bezwaar aantekenen.

Op dit moment is bijna 13.000 keer bezwaar gemaakt tegen een beslissing over TVL.

Meer dan de helft krijgt (deels) gelijk

Op een totaal van 432.838 TVL-besluiten is 12.937 keer bezwaar gemaakt. Hiervan zijn er 5.457 afgehandeld en nog 7.480 in behandeling. 53% van de afgehandelde bezwaren is (deels) gegrond gegaan (ofwel: de bezwaarmaker heeft gelijk gekregen). Ruim 275 mensen hebben hun bezwaarschrift ingetrokken. We hebben extra mensen ingezet om bezwaren op tijd te kunnen afhandelen.

TVL jun-sep en TVL Q4

Bij TVL jun-sep 2020 verlening hebben we 97% van de bezwaren afgehandeld en voor TVL Q4 2020 ruim 75%. Naar aanleiding van de afgehandelde bezwaren heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven 278 beroepen ontvangen waarvan er 100 zijn afgehandeld. In 60% van de afgehandelde beroepen trekt de ondernemer het beroep in.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL