Belastingdienst start Fiscale Monitor 2023

Vanaf 8 mei 2023 voert de Belastingdienst de jaarlijkse Fiscale Monitor uit. In dit onderzoek vraagt de Belastingdienst burgers, bedrijven en intermediairs naar hun ervaring met de belastingregels en het handelen van de Belastingdienst.

Het onderzoeksbureau Desan Research Solutions uit Amsterdam voert het onderzoek uit in opdracht van de Belastingdienst. Tussen 8 mei en 30 juni 2023 benadert dit bureau een willekeurig gekozen groep bedrijven/burgers door middel van een brief. In deze brief staan inloggegevens voor een online vragenlijst. Het bureau kondigt het onderzoek aan als ‘Fiscale Monitor Belastingdienst’.

Onderwerpen

In het onderzoek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat vindt u van het functioneren van de Belastingdienst?
  • Hoe ervaart u het contact met de Belastingdienst?
  • Hoe ervaart u het aangifteproces?
  • Wat is uw houding en gedrag met betrekking tot belasting betalen?
  • Hoe is uw bereidheid om belastingregels na te leven?

 Meer informatie over de rapporten Fiscale Monitor 2021 en 2022 leest u op over-ons.belastingdienst.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,