Intermediairdagen bereiden u voor!

Wat zijn de belangrijkste veranderingen van het Belastingplan 2022? Die vraag staat centraal tijdens de Intermediairdagen (IMD) van 6 tot en met 10 december.

Deze dagen worden georganiseerd door de Belastingdienst. Gajan Paramanathan is inspecteur loonheffingen en verzorgt de kennissessie over de inkomstenverhouding.

In onderstaand interview vertelt hij meer over de inhoud van de sessies voor de loonheffingen.

Tijdens de IMD ga je het hebben over loonheffingen. Wat heb je in petto voor salarisprofessionals?

“Omdat het thema loonheffingen zo omvangrijk is, geven mijn collega’s en ik hierover 3 verschillende sessies tijdens de IMD. De eerste 2 sessies gaan in op actualiteiten in loon- en premieheffing. De 3e sessie gaat over de inkomstenverhouding.”

Te beginnen met sessie 1. Wat is de grootste verandering waarmee de salarisprofessional te maken krijgt? 

“Door de coronacrisis werken veel mensen thuis. Veel werkgevers willen hun werknemers een vergoeding geven voor de extra kosten, die zij maken door het thuiswerken. Daarom wordt in het Belastingplan 2022 geregeld dat vanaf 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding mogelijk is.

Deze is maximaal 2 euro per thuisgewerkte dag. Dit bedrag kwam tot stand op basis van onderzoek van het Nibud. Tijdens de sessie leggen we uit wanneer een werkgever een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding mag geven.

Denk aan situaties waarbij een werknemer in de ochtend thuiswerkt en in de middag op kantoor. Daarnaast bespreken we de Arbo-vrijstelling, die in de eindejaarsregeling wordt opgenomen. Ook hebben we het over de versoepeling van de onbelaste vergoeding voor ICT-gerelateerde middelen, zoals een internetabonnement.”

Wat kunnen de salarisprofessionals verwachten van de sessie over actualiteiten in de premieheffing?

“In deze sessie staan we onder meer stil bij de nieuwe premiedifferentiatie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Vanaf 1 januari 2022 gaan kleine werkgevers een lager premiepercentage betalen voor het Aof dan de overige werkgevers. Hierdoor moeten kleine werkgevers de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers als minder zwaar gaan ervaren. Verder gaan we in op de herzieningsgronden en op de meest recente ontwikkelingen binnen de premiedifferentiatie WW.

Hierbij komt ook het onderzoek ‘Mogelijkheden om flexibiliteit te realiseren binnen de lage WW-premie’ dat onlangs is aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer aan bod. Dit onderzoek leidde tot een gewijzigd standpunt. Dat lichten we in deze presentatie graag toe.”

Zelf ga je het hebben over inkomstenverhouding. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten?

“Werkgevers leveren in de loonaangifte-gegevens van hun werknemers aan. Vanaf 1 januari 2024 komt er nieuwe wetgeving voor de inkomstenverhouding. Dit betekent dat werkgevers in meer situaties in een nieuwe inkomstenverhouding in de loonaangifte moeten opnemen. Bijvoorbeeld als de arbeidsovereenkomst met een werknemer wordt verlengd. Of wanneer een werknemer naast loon van zijn werkgever een WAO- of WIA-uitkering ontvangt van het UWV. Dit heeft gevolgen voor de salarisadministratie van werkgevers. Tijdens de sessie ga ik daar dieper op in.”

Tot slot: waarom mag je als salarisprofessional de IMD niet missen?

“De IMD zijn een uitgelezen kans om je voor te bereiden op de belangrijkste belastingwijzigingen van komend jaar én de jaren daarna. Zo ben je volledig up-to-date en kun jij de werkgever optimaal helpen en adviseren.”

Meer informatie en inschrijven

De online IMD vinden plaats van 6 tot en met 10 december. Wilt u meer weten over de IMD, het programma of inschrijven? Dit leest u op de themapagina Intermediairdagen op Forum Salaris van de Belastingdienst. Om deel te nemen moet u lid zijn van Forum Salaris of Forum Fiscaal Dienstverleners.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,