In 2022 onbelaste vergoeding voor thuiswerkkosten

Werkgevers mogen hun werknemers straks een kleine vergoeding geven zonder dat hierover belasting moet worden betaald.

Het kabinet presenteert op Prinsjesdag een plan om een maximale vergoeding van 2 euro per dag onbelast te laten. Daarmee worden zaken als een hogere energierekening en kosten voor koffie, thee en toiletpapier deels vergoed.

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Fiscaliteit) geeft daarmee gehoor aan een oproep van ondernemersorganisaties. Het idee achter de thuiswerkvergoeding is dat ook na de coronacrisis meer mensen zullen thuiswerken. Werkgevers maken hierover naar verwachting ook afspraken met werknemers. De vergoeding kan daarbij helpen.

Het voorstel is onderdeel van het nieuwe Belastingplan, waarin de voorgenomen fiscale maatregelen voor het komende jaar uiteen worden gezet.

Omdat het kabinet demissionair is, is het Belastingplan volgens het verantwoordelijke ministerie van Financiën dit jaar “beleidsmatig een stuk kleiner dan vorige jaren”.

Vakbonden wilden al langer thuiswerkvergoeding

De thuiswerkvergoeding is al een tijd onderdeel van een discussie tussen vakbonden en de regering. Veel bedrijven voeren binnenkort een flexibel thuiswerkbeleid in nu we er door de coronacrisis aan gewend zijn geraakt om niet elke dag naar kantoor te gaan.

Maar de vakbonden riepen al langer dat mensen daar een vergoeding voor zouden moeten krijgen.

Wie thuiswerkt, gebruikt ook zijn eigen internet en elektriciteit en moet misschien een bureau kopen. Daarom werd er in veel cao’s al over onderhandeld, maar de vraag was steeds hoe dat belast zou worden en wat er dan van overblijft.

Budgetvoorlichter Nibud pleitte eerder voor een onbelaste vergoeding van 2 euro per dag en het kabinet volgt dat advies nu. De maatregel gaat in vanaf 1 januari volgend jaar.

Het Belastingplan 2022

Om werkgevers de mogelijkheid te bieden hun werknemers te vergoeden voor kosten door het thuiswerken, stelt het kabinet het volgende voor:

  • Het kabinet stelt de vergoeding vast op maximaal € 2 per thuisgewerkte dag of dagdeel.
  • De werkgever hoeft geen loonheffing te betalen voor deze thuiswerkvergoeding.
  • De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft bestaan. Dit is maximaal € 0,19 per kilometer.
  • De werkgever kan per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding geven.

Wetsvoorstel

Dit voorstel is onderdeel van het Belastingplan 2022. Als de Eerste en Tweede Kamer dit voorstel goedkeuren, gaat het vanaf 1 januari 2022 in.

Bron: NU – Belastingdienst

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL