2022 Aof-premie

De Belastingdienst heeft vragen beantwoord over de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) die ingaat vanaf 2022. Het gaat om vragen die deelnemers hebben gesteld tijdens het OSWO jaarcongres.

Het online jaarcongres vond plaats op 11 november 2021 en werd georganiseerd door team Ondersteuning softwareontwikkelaars (OSWO) van de Belastingdienst. Salarisprofessionals die niet werken bij een softwareontwikkelaar, waren ook welkom om dit congres bij te wonen.

Jaarcongres OSWO 2021, loonheffingen,

Hieronder leest u de vragen en antwoorden. 

1.    Een werkgever is groot in t-2 maar de verwachting is dat de werkgever in 2022 klein is. Kun je dan verzoeken om een lage Aof-premie? 

Nee. De Belastingdienst gaat altijd uit van t-2 voor de vaststelling of een werkgever groot of klein is.

2.    Een kleine werkgever betaalt loon uit een WSW-dienstbetrekking. Geldt hiervoor de hoge of lage Aof-premie? 

Voor het WSW-personeel geldt altijd de hoge Aof-premie. U vult dan de rubrieken voor Aof-hoog. Voor niet-WSW-personeel van een kleine werkgever geldt de lage Aof-premie. U vult dan de rubrieken voor Aof-laag. 

3.    Kan een werkgever in meerdere sectoren zijn ingedeeld? 

Ja, een gesplitste aansluiting voor een werkgever kan nog steeds voorkomen. Meer informatie leest u in paragraaf 7.1.1 Handboek Loonheffingen.  

4.    Stel, een uitzendbureau heeft 1 loonheffingennummer en meerdere subnummers, bijvoorbeeld L01 en L02. Voor L01 geldt sector 32 en voor L02 geldt sector 52. L01 is een kleine werkgever voor de premie Aof en L02 is een grote werkgever. Is het mogelijk dat binnen 1 loonheffingennummer verschillende Aof-premies gelden? 

Als voor een werkgever sprake is van een gesplitste aansluiting, dan heeft hij (ten minste) 2 subnummers. Het nummer dat eindigt op L01 is het ene nummer en het nummer dat eindigt op L02 is het andere. L01 kan dan inderdaad ‘klein’ zijn met een lage Aof-premie en L02 ‘groot’ met een hoge Aof-premie. 

Let op!

De antwoorden zijn informatief van aard. Wilt u een uitspraak van de Belastingdienst in een specifieke situatie, dan kunt u vooroverleg aanvragen. 

Meer informatie

Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 

Rijksoverheid 2022, Belastingdienst 2022, UWV 2022,