‘Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’ &

‘Opname arbeidsvoorwaardenbedrag’

OSWO jaarcongres over loonheffingen

Vanaf 2022 vindt u de rubrieken ‘Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’ en ‘Opname arbeidsvoorwaardenbedrag’ in de aangifte loonheffingen. De Belastingdienst heeft hierover vragen beantwoord. Het gaat om vragen die deelnemers hebben gesteld tijdens het OSWO jaarcongres 2021.

Het online jaarcongres vond plaats op 11 november 2021 en werd georganiseerd door team Ondersteuning softwareontwikkelaars (OSWO) van de Belastingdienst. Salarisprofessionals die niet werken bij een softwareontwikkelaar waren ook welkom om dit congres bij te wonen.

Hieronder leest u de vragen en antwoorden. 

1.    Wanneer verwerk je vakantiebijslag als ‘Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’ in de aangifte loonheffingen? 

Als de vakantiebijslag een zelfstandig recht op een uitkering is, moet u het opgebouwde recht en de uitbetaling verwerken in de rubrieken voor vakantiebijslag. Dit is niet veranderd. 

Brengt een werkgever het recht op vakantiebijslag onder in een keuzebudget, dan verwerkt u het recht als onderdeel van ‘Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’. 

2.    Een werkgever kent loon toe met terugwerkende kracht. Wat zijn de gevolgen voor de opbouw van het arbeidsvoorwaardenbedrag? 

Wat de gevolgen zijn hangt af van de systematiek die de werkgever toepast, de loon-in-systematiek of de loon-over-systematiek. 

Bij loon-over corrigeert u – voor zover dat in hetzelfde jaar ligt – het eerdere salaris in een eerder aangiftetijdvak. U maakt immers een nieuwe loonberekening. Daar hoort dan ook voor dat eerdere aangiftetijdvak een nieuw bedrag aan ‘Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag’ bij. 

Bij loon-in ligt het genietingsmoment van het loon dat betrekking heeft op eerdere tijdvakken in het tijdvak ‘nu’. U verwerkt dit loon dan ook in de aangifte ‘nu’. Als over dat loon arbeidsvoorwaardenbedrag wordt opgebouwd, komt dat ook in de aangifte ‘nu’. 

3.    Stel dat een werknemer een onbelaste opname doet uit het arbeidsvoorwaardenbedrag. Kan UWV het dagloon dan nog correct bepalen? 

UWV kan bij een onbelaste opname uit het arbeidsvoorwaardenbedrag het dagloon nog steeds correct bepalen. 

Het dagloon van een werknemer wordt (meestal) als volgt vastgesteld:

  • werkelijke SV-loon
  • plus opbouw arbeidsvoorwaardenbudget
  • minus opname arbeidsvoorwaardenbudget 

Het onbelast opnemen uit het arbeidsvoorwaardenbudget heeft geen impact op de dagloonvaststelling. 

Voorbeeld
Belaste opname van € 400 uit arbeidsvoorwaardenbedrag (avwb) in mei:

MaandLoonOpbouw avwbOpname avwb
Januari€ 1.000€ 800
Februari€ 1.000€ 800
Maart€ 1.000€ 800
April€ 1.000€ 800
Mei€ 1.400€ 80€ 400

Dagloon: € 5.400 + € 400 – € 400 = € 5.400
Onbelaste opname van € 400 uit arbeidsvoorwaardenbedrag in mei

MaandLoonOpbouw avwbOpname avwb
Januari€ 1.000€ 800
Februari€ 1.000€ 800
Maart€ 1.000€ 800
April€ 1.000€ 800
Mei€ 1.000€ 800, want onbelast

Dagloon: € 5.000 + € 400 – 0 = € 5.400

Let op!

De antwoorden zijn informatief van aard. Wilt u een uitspraak van de Belastingdienst in een specifieke situatie, dan kunt u vooroverleg aanvragen. 

Meer informatie

Paragraaf 5.3 Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 

Gerelateerde bericht

Opname OSWO Jaarcongres 2021

Rijksoverheid 2022, Belastingdienst 2022, UWV 2022,