U hebt een naheffingsaanslag LH gekregen omdat u de aangifte niet of niet tijdig hebt ingediend en u wilt deze laten herzien. Het is dan voldoende om de aangifte alsnog in te dienen. U hoeft in dit geval niet ook nog een bezwaarschrift in te dienen.

Handreiking

Als u de loonaangifte niet of te laat indient, legt de Belastingdienst op basis van geschatte bedragen een naheffingsaanslag op. Met ook een aangifte- en/of een betaalverzuimboete, als dat van toepassing is.

U dient de aangifte loonheffingen alsnog in.

De Belastingdienst stelt de naheffingsaanslag dan opnieuw vast op het bedrag dat volgens de aangifte is verschuldigd. De eerder opgelegde betaalverzuimboete past de Belastingdienst automatisch aan. De opgelegde aangifteverzuimboete blijft in stand.

De beschikkingen die het gevolg zijn van de nadere vaststelling, stuurt de Belastingdienst naar de inhoudingsplichtige.

Wanneer wél bezwaarschrift

Als u bezwaar hebt tegen de aangifte- en/of betaalverzuimboete, dan kunt u wél een bezwaarschrift indienen.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,