De Belastingdienst over WAB en de lage WW-premie

De Belastingdienst blog voor salarisadministrateurs Forum plaatst regelmatig peilingen waarmee u uw kennis kunt testen over de loonheffingen

Van de 315 deelnemers die meededen aan de poll over de WAB koos 73% voor het juiste antwoord: vanaf 1 januari 2020 geldt de lage WW-premie.

Hieronder vindt u de vraag, de verschillende antwoorden en de toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Roel heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die op 1 december 2019 van rechtswege is overgegaan naar onbepaalde tijd. Op 1 maart 2020 stelt de werkgever een addendum op dat voldoet aan de voorwaarden van de lage WW-premie. Welke stelling is juist?

  • Vanaf 1 januari 2020 geldt de lage WW-premie (73% van de stemmen)
  • Vanaf 1 januari 2020 geldt de hoge WW-premie (2% van de stemmen)
  • Voor periode januari 2020 en februari 2020 geldt de hoge WW-premie. Vanaf 1 maart 2020 geldt de lage WW-premie (25% van de stemmen)

Toelichting

Voor een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is overgegaan naar onbepaalde tijd, is niet altijd een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanwezig. Een werkgever past dan de hoge WW-premie toe. Bij een addendum, dat voldoet aan onderstaande voorwaarden, mag hij de lage WW-premie toepassen:

  • Werknemer en werkgever hebben een schriftelijk addendum ondertekend.
  • Uit dit addendum blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die geen oproepovereenkomst is.
  • U bewaart dit addendum bij de loonadministratie.

Extra tijd

Werkgevers met werknemers die vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst zijn, krijgen 6 maanden extra tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie.

Werkgevers mogen de lage WW-premie afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (die geen oproepovereenkomst is) nog niet schriftelijk is vastgelegd. Dit geldt ook als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend.

Uiterlijk voor 1 juli 2020 moet voor deze werknemers één van de volgende documenten in de loonadministratie aanwezig zijn:

  • de door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst, of
  • het door beide partijen ondertekende schriftelijke addendum

Daaruit moet blijken dat de werknemer al op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was.

Als een werkgever niet voor 1 juli 2020 aan deze voorwaarden voldoet, maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 30 juni, is hij met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Antwoord voor Roel

Roel is vóór 1 januari 2020 voor onbepaalde tijd in dienst. Op 1 januari 2020 voldoet hij nog niet aan de voorwaarden van de lage WW-premie. Er is namelijk nog geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een addendum.

De werkgever krijgt tot 1 juli 2020 de tijd om te voldoen aan de vereisten voor de lage WW-premie. Hij mag daarom vanaf 1 januari 2020 de lage WW-premie toepassen.


Op 1 maart 2020 heeft de werkgever een addendum opgesteld dat voldoet aan de voorwaarden van de lage WW-premie. De werkgever heeft daarom terecht vanaf 1 januari de lage WW-premie toegepast.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,