Cao-codes 2023

Met ingang van 2023 zijn een aantal cao-codes vervallen. Sommige codes worden vervangen. Op een aparte pagina vindt u een tabel met de wijzigingen voor 2023. U vindt de link onder het kopje ‘Meer informatie’.

In de tabel staan de cao-codes die met ingang van 2023 vervallen zijn. U mag die codes niet meer gebruiken voor tijdvakken vanaf 2023. Bij enkele vervallen cao’s staat welke code u in plaats daarvan moet gebruiken.

Cao-code kinderopvang

De cao-code 2425 Branche Kinderopvang Nederland vervalt per 1 januari 2023. Vanaf 1 januari gebruikt u code 1612 Kinderopvang voor Kindercentra en Gastouderopvang.

Gebruik cao-code

De cao-code geeft aan welke collectieve arbeidsovereenkomst of arbeidsvoorwaardenregeling op de inkomstenverhouding van toepassing is. Dit is de code die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of het CBS heeft vastgesteld.

Als voor een werknemer een cao-code van toepassing is, moet u deze code invullen in de aangifte loonheffingen. Als een cao niet meer geldt of als de werkingsduur voorbij is, mag u die code niet meer gebruiken. U gebruikt dan de code van de nieuwe cao. Als er geen cao (meer) van toepassing is, geldt code 9999.

Let op

Gebruik geen eigen branche-eigen cao-codes. Alleen de codes die het ministerie of CBS heeft afgegeven, zijn geldig.

De volledige codelijst met cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen vindt u op cbs.nl.

Meer informatie

Tabel wijzigingen cao-codes 2023

Het jaar 2023,overheid,uwv, belastingdienst,rvo,rechtspraak,kabinet,