Geef wijziging aangiftetijdvak op tijd door

Wilt u het aangiftetijdvak wijzigen van de aangifte loonheffingen voor het jaar 2024? Zorg er dan voor dat het formulier ‘Wijziging aangiftetijdvak loonheffingen’ uiterlijk op 14 december 2023 binnen is bij de Belastingdienst.

Ontvangt de Belastingdienst het formulier na 14 december, dan gaat de wijziging pas in 2025 in. U kunt dus alleen met ingang van een nieuw kalenderjaar van aangiftetijdvak veranderen en niet in de loop van het jaar.

Hiervoor gebruikt u het formulier ‘Wijziging aangiftetijdvak loonheffingen’.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL