De Belastingdienst verstuurt binnenkort de ‘Aangiftebrief Loonheffingen 2022 ’ naar werkgevers. Deze brief is belangrijk voor zowel de werkgever als voor u. De verwachte bezorgdatum is 12 november 2021.

In de brief vindt u de volgende gegevens:

  • het aangiftetijdvak
  • de uiterste aangifte- en betaaldatum per tijdvak
  • het betalingskenmerk per tijdvak

Deze gegevens hebt u nodig om op tijd de aangifte loonheffingen in te dienen en te betalen. Vraag daarom een kopie van deze brief op bij de werkgever.

Let op!

De Belastingdienst verstrekt de brief, maar 1 keer, bewaar deze daarom in de administratie.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,