Scholingskosten ex-werknemer – Drempelvrijstelling RVU

Het team Ondersteuning Softwareontwikkelaars (OSWO) beantwoordt vragen van softwareontwikkelaars over de aangifte loonheffingen. Wij plaatsen deze vragen en antwoorden die voor u interessant kunnen zijn.

Hieronder vindt u 2 vragen en antwoorden over de volgende onderwerpen: 

  1. Scholingskosten ex-werknemer
  2. Drempelvrijstelling RVU

1. Vanaf 2021 kan een werkgever scholingskosten voor een ex-werknemer aanwijzen als eindheffingsloon. De werkgever kan dan de gerichte vrijstelling voor scholing toepassen. 

Moet je de ex-werknemer nog opnemen in de aangifte loonheffingen?

Antwoord

U hoeft de ex-werknemer niet op te nemen in de aangifte loonheffingen als hij alleen een vergoeding of verstrekking krijgt die is aangewezen als eindheffingsloon. Dat hij eindheffingsloon heeft ontvangen, moet wel blijken uit de administratie van de werkgever.

2. De werknemer bereikt 10 april 2024 de AOW-leeftijd. De RVU-uitkering begint op 1 april 2021. Vanaf welk moment mag ik rekening houden met de drempelvrijstelling RVU?
 

Antwoord

De maximale periode waarvoor de drempelvrijstelling geldt, is 36 maanden voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd. In deze situatie is dat 10 april 2021. Alle genietingsmomenten die liggen vóór 10 april tellen niet mee voor de drempelvrijstelling RVU. Dit leest u in artikel 32ba, lid 7 Wet op de loonbelasting 1964.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,