Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens 2023

De Belastingdienst heeft de ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 1e halfjaar 2023’ gepubliceerd.

In deze brochure vindt u uitleg over fouten in de werknemersgegevens waarvoor u een foutenrapport kunt ontvangen.

De Belastingdienst kan bij de geautomatiseerde controle van de aangifte loonheffingen, fouten in de werknemersgegevens constateren die niet tot een weigering van de aangifte leiden. In dat geval krijgt de werkgever een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’.In dit foutenrapport staat informatie over het type fout met een korte omschrijving en een instructie om de fout te herstellen en in het vervolg te voorkomen.U moet deze fouten herstellen. Dit is in het belang van u en uw werknemers. 

U vindt de ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens 1e halfjaar 2023’ op belastingdienst.nl.

Het jaar 2023,overheid,uwv, belastingdienst,rvo,rechtspraak,kabinet,