Wijzigingen aangifte loonheffingen 2022

De Belastingdienst past een aantal rubrieken aan in de aangifte loonheffingen 2022.

Hieronder leest u welke rubrieken worden aangepast.

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de basispremie Aof vervangen door een gedifferentieerde premie Aof.

De rubriek ‘Basispremie Aof’ vervalt en wordt vervangen door 6 afzonderlijke rubrieken. 

3 rubrieken voor de aanwas van het premieloon Aof:

 • de aanwas van het premieloon Aof laag
 • de aanwas van het premieloon Aof hoog en
 • de aanwas van het premieloon Aof dat hoort bij een uitkering 

3 rubrieken voor de verschuldigde premies Aof over het premieloon:

 • premie Aof laag
 • premie Aof hoog en
 • premie Aof uitkering 

Voor de opslag Wet kinderopvang (Wko) komt een aparte rubriek ‘Opslag Wko’. 

Code incidentele inkomstenvermindering Kindverlof

Vanaf 1 januari 2022 gebruikt u code ‘K’ bij incidentele inkomstenvermindering door aanvullend geboorteverlof. In de aangifte loonheffingen 2021 gebruikt u nog code ‘G’ voor het ‘Aanvullend geboorteverlof’. Code G vervalt per 1 januari 2022. 

Code ‘K’ staat voor Kindverlof. 

De werknemer heeft vanaf 2 augustus 2022 de mogelijkheid om gebruik te maken van ‘Betaald ouderschapsverlof’. Dit kunt u vanaf 2 augustus opgeven als incidentele inkomstenvermindering. Ook hiervoor gebruikt u code ‘K’. 

Gebruikte u voor een werknemer met aanvullend geboorteverlof code ‘G’ in 2021 en loopt dit verlof door in januari 2022? Dan gebruikt u code ‘K’ in de aangifte van januari. 

Arbeidsvoorwaardenbedrag

In de aangifte loonheffingen 2022 vindt u 2 nieuwe rubrieken:

 • Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag
 • Opname arbeidsvoorwaardenbedrag 

De term ‘arbeidsvoorwaardenbedrag’ staat voor een loonbestanddeel dat u hebt toegekend aan een werknemer op grond van de (collectieve) arbeidsovereenkomst, voor zover dat loonbestanddeel is uitgedrukt in geld. Daarbij moet dat loonbestanddeel op enig moment in de toekomst kunnen leiden tot belast loon voor de werknemer. 

Onder het begrip arbeidsvoorwaardenbedrag valt ook het ‘Extra periode salaris’. De rubrieken ‘Extra periode salaris’ en ‘Opgebouwde recht extra periode salaris’ vervallen per 1 januari 2022. 

Vervallen inkomenscodes

In 2022 vervallen de volgende codes soort inkomstenverhouding/inkomenscodes:

 • Code 35 (vervolguitkering in het kader van de Nieuwe Werkloosheidswet (nWW) Deze uitkeringen komen niet meer voor.
 • Code 54 (opname levenslooptegoed)
  Het overgangsrecht voor de levensloopregeling is vervallen. 

Code aard arbeidsverhouding

Code aard arbeidsverhouding 10 voor de WSW-werknemer vervalt per 2022. 

Deze code wordt vervangen door:

 • code 21: WSW beschut werk
 • code 22: WSW detachering bij reguliere werkgever
 • code 23: WSW begeleid werk
 • code 24: Participatiewet beschut werk 

Code reden einde arbeidsovereenkomst

Per 2022 vervalt ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ 02: Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV. 

In plaats daarvan gelden de volgende 2 nieuwe codes:

 • code 05: opzegging door de werkgever wegens langdurige arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV
 • code 06: opzegging door de werkgever wegens bedrijfseconomische redenen met toestemming van UWV 

U gebruikt code 05 of 06 ook, als u in 2022 een nabetaling doet voor een arbeidsovereenkomst die u in 2021 of eerder hebt beëindigd met code 02. 

Meer informatie leest u in paragraaf 5 Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 en hoofdstuk 30 Handboek Loonheffingen 2021.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,