Voorlopig geen gevolgen voor

sociale zekerheid thuiswerkende grensarbeider

Tot en met 30 juni 2023 kan de grensarbeider thuiswerken zonder gevolgen voor zijn sociale verzekering. Dit geldt ook als de werknemer in deze periode voor het eerst gaat thuiswerken.

Dit is een afspraak tussen alle lidstaten van de Europese Unie.

U mag voor de sociale zekerheid blijven uitgaan van het land waar de werknemer normaal zijn dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend. 

Voor de belastingplicht gelden vanaf 1 juli 2022 de normale regels van de belastingverdragen.

Meer informatie leest u op svb.nl.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL