Als u in Nederland komt werken, maakt u mogelijk extra kosten, de zogenoemde extraterritoriale kosten.

Uw werkgever mag u een vrije (onbelaste) vergoeding geven voor de extraterritoriale kosten die u maakt. In plaats van het vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten mag uw werkgever ook de extraterritoriale kosten vergoeden door 30% van uw loon, inclusief vergoeding, belastingvrij te verstrekken. Deze regeling staat bekend als de 30%-regeling. Hiervoor is het niet nodig eventuele onkosten te bewijzen.

Vergoeding extraterritoriale kosten als u in Nederland komt werken

Als u in Nederland komt werken, kunt u soms een vergoeding krijgen voor extraterritoriale kosten. Extraterritoriale kosten bestaan onder meer uit:

 • extra kosten voor levensonderhoud doordat de prijs in Nederland hoger is dan in het land waar u vandaan komt
  U kunt hierbij denken aan extra uitgaven voor maaltijden, gas, water en licht.
 • kosten voor een kennismakingsreis naar Nederland, eventueel met uw gezin, bijvoorbeeld om te zoeken naar een woning of een school
 • kosten voor het aanvragen of omzetten van officiële persoonlijke papieren, zoals verblijfsvergunningen, visa en rijbewijzen
 • kosten voor medische keuringen en vaccinaties voor het verblijf in Nederland
 • dubbele huisvestingskosten wanneer u blijft wonen in het land waar u vandaan komt
  Dit zijn bijvoorbeeld hotelkosten.
 • de (eerste) huisvestingskosten
  Als u huisvesting krijgt, zijn alleen de (eerste) huisvestingskosten die boven 18% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking uitkomen, extraterritoriale kosten. De rest van de kosten is loon. Als u zelf huurt, mag uw werkgever de 18%-rekenmethode ook toepassen om het meerdere onbelast te verstrekken. In het algemeen kunt u de huisvestingskosten voor meubilair niet onbelast vergoed of verstrekt krijgen van uw werkgever.
 • opslagkosten voor het deel van de boedel dat u niet verhuist naar Nederland
 • reiskosten naar het land waar u vandaan komt, bijvoorbeeld voor familiebezoek of gezinshereniging
 • extra kosten voor het laten invullen van de aangifte inkomstenbelasting als dat duurder is dan het laten invullen van de aangifte door een vergelijkbare belastingadviseur in het land waar u vandaan komt. Hierbij geldt een maximum van € 1.000.
 • cursuskosten om de Nederlandse taal te leren voor u en voor de gezinsleden die bij u verblijven
 • extra (niet-zakelijke) gesprekskosten voor telefoneren met het land waar u vandaan komt
 • de kosten van een aanvraag vrijstelling sociale zekerheid, zoals een A1- of E101-verklaring

Voorwaarden

Voor de toepassing van de regeling moet u van ons toestemming hebben. Hiervoor kunt u, samen met uw werkgever, een verzoek indienen. U komt in aanmerking voor deze vergoeding als u aan een aantal voorwaarden voldoet.

Pdf: Verzoek loonheffingen 30%-regeling 2021

30%-regeling, belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,