ET-kosten vergoeden naast de 30%-regeling

Gebruikt u de 30%-regeling en geeft u daarnaast een vergoeding of verstrekking voor de werkelijke extraterritoriale kosten? In deze handreiking leest u wat de gevolgen zijn voor de loonheffingen.

Als u de 30%-regeling gebruikt, mag u, zonder nader bewijs, maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding aanwijzen als gericht vrijgestelde vergoeding voor de extraterritoriale kosten (ET-kosten). 

Geeft u daarnaast ook nog een vergoeding of verstrekking voor de werkelijke ET-kosten, dan is deze vergoeding of verstrekking loon van de werknemer. U mag dit loon ook aanwijzen als eindheffingsloon. Dit bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Daarboven betaalt u 80% eindheffing. 

Uitzonderingen

Vergoedt u naast de 30%-regeling onderstaande kosten, dan geldt ook daarvoor een gerichte vrijstelling:

  • de verhuiskosten en de kosten voor tijdelijke opslag en het overbrengen van de boedel
  • de kosten voor een kennismakingsbezoek door de werknemer aan het bedrijf in het werkland
  • schoolgelden voor een internationale school of voor een internationale afdeling van een gewone school. Hiervan is sprake als:
    • de opleiding op de betreffende (afdeling van de) school is gebaseerd op een buitenlands stelsel
    • de school of de afdeling vooral bedoeld is voor kinderen van uitgezonden werknemers

Vergoeden van werkelijke kosten

U kunt er ook voor kiezen om de werkelijke ET-kosten te vergoeden in plaats van de 30%-regeling te gebruiken. Als u de werkelijke kosten aannemelijk kan maken, geldt hiervoor een gerichte vrijstelling. U houdt dan per werknemer de kosten en de vergoeding bij in de loonadministratie. 

Deze kosten mag u maximaal 5 jaar onbelast vergoeden. Daarna is de vergoeding belast. U mag de vergoeding wel aanwijzen als eindheffingsloon. Dit bedrag komt ten laste van de vrije ruimte. Daarboven betaalt u 80% eindheffing.

Meer informatie

Paragraaf 19.4 Handboek Loonheffingen 2022
Besluit: Loonbelasting, vrije vergoedingen en verstrekkingen; extraterritoriale kosten

Wetsartikelen

Artikel 31a lid 2 letter e Wet loonbelasting
Artikel 10e tot en met 10ej Uitvoeringsbesluit loonbelasting

salarisverwerking. salarisverwerking, salarisverwerkers, salarisverwerker, salarisadministratie, loonverwerker