De premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen voor 2022 zijn bekend. Ook het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2022 zijn vastgesteld.

Voor Meer