Het tijdstip van genieten van het loon is belangrijk om te bepalen wanneer de werkgever loonheffingen moet inhouden. Meestal is dit het moment van uitbetalen, maar er zijn ook andere situaties mogelijk.

Voor Meer