Standpunt gepubliceerd over artikel 32bb Wet LB 1964, excessieve vertrekvergoeding

bij een in het buitenland wonende bestuurder

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over artikel 32bb (excessieve vertrekvergoeding) van de Wet op de loonbelasting 1964 bij een niet in Nederland wonende bestuurder van een in Nederland gevestigd lichaam.

Voor Meer