Tag archief TVL Q1 2021

door100% Salarisverwerking B.V.

TVL Q1 2021 voor startende ondernemingen hoe en wat?

Bent u starter en heeft u nu een probleem met de vaste lasten door de coronacrisis?
            
RVO heeft een video dat in het kort laat zien wat TVL Q1 2021 Startende ondernemingen precies inhoudt. Handig voor als u nog moet aanvragen.

(Zie hier)
 
start , hoe vraagt u TVL Q1 2021 Startende ondernemingen aan

Aanvragen is mogelijk tot 12 juli (17:00 uur).

Hoe vraagt u TVL Q1 2021 Startende ondernemingen aan
 

Starters TVL-regeling

Om nog meer ondernemers te helpen, is op 27 mei een speciale TVL-regeling voor starters geopend. Bedoeld voor alle ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

U kunt een beroep doen op deze regeling als uw bedrijf niet aan huis is gevestigd, of een eigen opgang heeft.

Als u in het eerste kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies heeft geleden, vergeleken met het derde kwartaal van 2020. Als u geen onderdeel bent van een groep ondernemingen die al bestond voor 1 oktober 2019. En als uw berekende vaste lasten minimaal 1.500 euro per kwartaal zijn.

RVO berekend dit met het percentage vaste lasten dat bij de SBI-code hoort. Het gaat dus niet om uw werkelijke vaste lasten.
 

Voldoet u aan alle voorwaarden?

Dan vergoedt de startersregeling 85% van uw vaste lasten.

Hoe vraagt u TVL Q1 2021 Startende ondernemingen aan
 

Vraagt u meer dan 25.000 euro aan en bent u geregistreerd bij de KvK na 15 maart 2020?

Voeg dan een verklaring toe aan uw aanvraag van een deskundige derde, zoals een accountant of administratiekantoor.

U kunt de startersregeling aanvragen via rvo.nl/tvl. Uw aanvraag moet voor 12 juli, 17.00 uur bij RVO binnen zijn.
 
 
Bron: RVO
 
 
Hoe vraagt u TVL Q1 2021 Startende ondernemingen aan

door100% Salarisverwerking B.V.

Ruim 113.000 aanvragen voor coronasteun vaste lasten (TVL) voor eerste kwartaal 2021

Ruim 113.000 mkb-bedrijven – zelfstandigen hebben een aanvraag ingediend voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten voor het eerste kwartaal van 2021.
 
Dat is meer dan tijdens de vorige periodes. Mkb-bedrijven met minimaal 30% omzetverlies konden tot en met 18 mei een aanvraag indienen voor steun. Tot nu toe zijn ruim 91.000 aanvragen goedgekeurd voor het eerste kwartaal en is een bedrag van 2 miljard euro voor deze periode toegekend. 97% van de aanvragen is inmiddels afgehandeld door RVO.

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat): “Nu de economie stapsgewijs weer opengaat, komen er weer betere tijden aan voor ondernemers. Dat is hard nodig, want veel ondernemers hebben opnieuw een zwaar kwartaal achter de rug. Dat zien we ook aan het aantal aanvragen: dat lag ruim lag ruim een kwart hoger dan tijdens de vorige aanvraagperiode. Het kabinet heeft de Tegemoetkoming Vaste Lasten fors uitgebreid in het eerste kwartaal. Daarmee is de steun verhoogd en konden zowel kleine ondernemers met minder vaste lasten als grote bedrijven gebruik maken van de regeling.”

 

Gebruik TVL verder toegenomen

Sinds het openstellen van de TVL voor ondernemers uit alle sectoren is het gebruik van de regeling fors toegenomen.
       
Het aantal aanvragen steeg van ruim 90.000 tijdens het laatste kwartaal van 2020 tot 113.521 tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. Tot nu toe zijn 91.365 aanvragen voor het eerste kwartaal toegewezen. 11.597 aanvragen zijn afgekeurd of ingetrokken omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden. RVO verwerkt de komende tijd zo snel mogelijk de resterende aanvragen. 53% van de ondernemers ontving het voorschot binnen 1 week na de aanvraag.

De meeste aanvragen voor het eerste kwartaal van dit jaar werden gedaan door ondernemers uit de horecasector (22.371 aanvragen, € 417 miljoen toegekend), de detailhandel (16.532, € 367 miljoen toegekend) en de wellness sector (13.483, € 67 miljoen toegekend).

 

Grote bedrijven

De Tegemoetkoming Vaste Lasten is eerder deze maand voor de eerste keer voor grote bedrijven met meer dan 250 werknemers opengegaan. De TVL Q1 2021 blijft voor grote bedrijven open tot 10 juni 2021 zodat zij voldoende tijd hebben om een aanvraag in te dienen.

 

TVL tweede kwartaal

Vanaf het tweede kwartaal van dit jaar kunnen ondernemers voor het eerst uit twee kwartalen kiezen voor de referentieperiode: het 2e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal van 2020. Hier worden ondernemers mee geholpen die in 2019 om verschillende redenen geen of weinig omzet hadden, en daardoor geen of beperkt gebruik konden maken van de TVL. De regeling wordt de komende tijd aangepast om dit mogelijk te maken. De planning is om de TVL Q2 2021 voor mkb-bedrijven in de tweede helft van juni open te stellen.

 

Waar kunnen ondernemers terecht?

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 0800 – 2117.

 
 
 

Gerelateerd

Ondernemer kiest zelf referentieperiode bij TVL Q2 2021
Hoe ver is RVO nu met de TVL?
Tot 18 mei nog TVL Q1 2021
Wanneer opent een regeling: geheugensteuntje TVL

RVO, Rijksoverheid, belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen, kabinet

door100% Salarisverwerking B.V.

Tot 18 mei nog TVL Q1 2021

De aanvraagperiode voor TVL Q1 2021 is verlengd tot 18 mei 2021.
               
RVO voert in de tussentijd stapsgewijs de verhoging en uitbreidingen door van TVL Q1 2021, die vorige week zijn goedgekeurd door de Europese Commissie. Dat schrijft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat in de TVL voortgangsreportage aan de Tweede Kamer.

Om ondernemers voldoende tijd te geven kunnen zij een aanvraag doen voor de TVL Q1 2021 tot 18 mei 17:00 uur.

 

Uitbreidingen TVL Q1 tot eind april stapsgewijs actief

Door de verruiming van TVL Q1 krijgen onder andere kleine ondernemers en grotere (niet-mkb) bedrijven voor het eerst toegang tot de TVL. Bovendien wordt het subsidiepercentage verhoogd naar 85%. Dit was 50% tot 70%.

De Europese Commissie keurde vorige week verschillende uitbreidingen van TVL Q1 2021 goed. Omdat de invoering gedurende de openstelling complex is, worden de aanpassingen stapsgewijs doorgevoerd. Allereerst worden vanaf eind maart de aanvragen van kleinere ondernemers met vaste lasten tussen de € 1.500 en de € 3.000 behandeld. Daarna volgen de nieuwe aanvragen voor TVL Q1 2021. Deze krijgen voor het eerst een voorschot op basis van het hogere subsidiepercentage van 85%. De verwachting is dat grotere (niet-mkb) bedrijven vanaf medio april een aanvraag kunnen doen voor de TVL. Vervolgens wordt de evenementenmodule opengesteld voor het 1e kwartaal en krijgen ondernemers die eerder een 1e voorschot van de TVL Q1 2021 hebben ontvangen de ophoging (naar 85%) uitbetaald. Beide verruimingen staan gepland voor eind april.

 
Meer over de TVL Q1 2021
 
 

Gerelateerd

Hoe ver is RVO nu met de TVL?
TVL in de grote steden
Wanneer opent een regeling: geheugensteuntje TVL
Ondernemers met vaste lasten vanaf 1.500 euro nu ook TVL
 
overzichtskaart per gemeente TVL aanvragen

door100% Salarisverwerking B.V.

Hoe ver is RVO nu met de TVL?

Sinds de openstelling van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) zijn al bijna een kwart miljoen aanvragen gedaan.
          
Hoeveel daarvan heeft RVO er al afgehandeld? En om welke bedragen gaat het dan? RVO biedt vanaf nu regelmatig een overzicht van de cijfers.

In het zogeheten dashboard is te zien hoeveel aanvragen exact zijn gedaan: voor TVL jun-sep 2020, Q4 2020 en Q1 2021. Ook is in 1 oogopslag te zien hoeveel aanvragen RVO heeft toegekend of moeten afwijzen. In een aantal gevallen hebben ondernemers zelf hun aanvraag ingetrokken – die cijfers telt RVO ook mee. De grafieken geven een terugblik op de afgelopen 4 weken weer.

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in beeld

Hier ziet u hoeveel TVL-aanvragen er zijn ingediend en hoeveel miljoen euro RVO heeft toegekend. In de tijdlijn heeft RVO alle ontwikkelingen voor u op een rij gezet.
 

Hoe ver zijn we met TVL Q1 2021?

Een totaaloverzicht van TVL jun-sep 2020, Q4 2020 en Q1 2021:

overzicht tvl totaal1, TVL overzicht, TVL regeling, tvl subsidie,

Een terugblik op de afgelopen 4 weken:

overzicht-tvl-totaal2,overzicht tvl totaal1, TVL overzicht, TVL regeling, tvl subsidie,

 

Regionale spreiding TVL aanvragen

Bekijk ook RVO kaart met het aantal TVL-aanvragen per gemeente.
overzichtskaart per gemeente TVL aanvragen

2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,
 

Gerelateerd

TVL in de grote steden
Wanneer opent een regeling: geheugensteuntje TVL
Ondernemers met vaste lasten vanaf 1.500 euro nu ook TVL

door100% Salarisverwerking B.V.

Aanvulling TVL Q1 uitgekeerd

Ondernemers die voor 15 april de TVL Q1 2021 aanvroegen en toegekend kregen, ontvangen binnenkort hun tweede voorschot.
       
Het gaat in totaal om 69.000 ondernemers, die gezamenlijk € 542 miljoen tegemoet kunnen zien. Vanaf donderdag 29 april sturen wij hen het besluit hierover. Binnen enkele dagen daarna staat het geld op de rekening.

 
De Europese Commissie (EC) stemde in maart in met uitbreidingen op de Tegemoetkoming Vaste Lasten Q1 2021. Wie een goedgekeurde aanvraag deed voor de TVL Q1 2021, heeft al een voorschot gekregen. Door de uitbreiding komt hier nog een bedrag bovenop. De 3 sectoren waar de meeste aanvullingen heen gaan, zijn:

  • horeca (133,5 miljoen)
  • groot- en detailhandel (210 miljoen)
  • cultuur, sport en recreatie (51,7 miljoen)

 

Aanvragen na 15 april

De voorschotten van ondernemers die na 15 april een aanvraag TVL Q1 2021 doen of deden, zijn al automatisch opgehoogd. Op onze website staat uitgebreide informatie over de verhoging, inclusief berekeningen.
 
 
 
2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,

door100% Salarisverwerking B.V.

Ondernemers met vaste lasten vanaf 1.500 euro nu ook TVL

Ondernemers met vaste lasten tussen € 1.500 en € 3.000 kunnen nu voor het eerst de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen.
    
Dat is nieuw voor de TVL-periodes voor het 1e en 2e kwartaal (TVL Q1 2021 en TVL Q2 2021).

Om meer ondernemers te kunnen helpen, is het minimale bedrag voor de vaste lasten verlaagd van € 3.000 naar € 1.500. Deze verlaging is goedgekeurd door de Europese Commissie en de aanpassing is doorgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op 31 maart wordt gestart met het afhandelen van de aanvragen.

Het gaat hier niet om de daadwerkelijke vaste lasten, maar om een berekening van de vaste lasten uitgaande van het percentage vaste lasten dat bij de hoofdactiviteit van de onderneming hoort. Lees hoe dit percentage wordt berekend.
 

Aanvragen kan tot 18 mei

De TVL Q1 2021 kan tot 18 mei 2021 aangevraagd worden.

 
 

Meer informatie

Heeft u vragen? Kijk dan op rvo.nl/tvl, gebruik de livechat of neem telefonisch contact op: 088 042 25 00 (lokaal tarief).
 
 

Gerelateerd

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)
Berekening Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
 
 
2021 belastingdienst, 2021 overheid, 2021 UWV, 2021 rijksoverheid, 2021 wet- en regelgeving, 2021 regels, 2021 belastingen,