Standpunt kennisgroep:

arbovrijstelling bij persoonsbeveiliging werknemer

De arbovrijstelling kan worden toegepast als de werkgever persoonsbeveiliging inhuurt voor de werknemer gedurende werktijd. Dit is het standpunt van de Kennisgroep loonheffing algemeen. 

Voor Meer