Onder voorwaarden kunt u samen met de opdrachtnemer een arbeidsrelatie aanmerken als fictieve dienstbetrekking. Dit is de regeling opting-in. De opdrachtnemer wordt dan ‘pseudowerknemer’ genoemd. In deze handreiking leest u meer over de voorwaarden.

Voor Meer