Loon dat u uitbetaalt na einde dienstbetrekking telt niet mee voor het jaarloon Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Het jaarloon is vooral belangrijk voor de bepaling van de hoogte van het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV).

Voor Meer