Outplacementkosten

De kosten van outplacement kunt u onbelast vergoeden als sprake is van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Hiervoor geldt dan een gerichte vrijstelling. In deze handreiking leest u wanneer dit van toepassing is.

Voor Meer