Betalen met het juiste betalingskenmerk

Als over een aangiftetijdvak loonheffingen verschuldigd is, moet dit bedrag binnen 1 maand na afloop van het aangiftetijdvak op de rekening van de Belastingdienst zijn bijgeschreven.

Voor Meer