Een ontslagvergoeding is altijd loon uit vroegere dienstbetrekking. Om de loonbelasting/premie volksverzekeringen te berekenen gebruikt u de groene tabel. In deze handreiking leest u hoe u de vergoeding verwerkt in de aangifte loonheffingen.

Voor Meer