Update 19 juli 2021
Voor wie geldt de gebruikelijkloonregeling? Hoe bepaalt u het gebruikelijk loon en in welke gevallen mag u het gebruikelijk loon lager vaststellen dan € 47.000? In deze handreiking vindt u antwoord op deze vragen.

Voor Meer