Aangiftetijdvak loon – ‘loon-in-systematiek’

Nabetalingen geeft u aan in het tijdvak waarin de werknemer het loon geniet. Onder voorwaarden mag u de nabetaling aangeven in het aangiftetijdvak waarop deze betrekking heeft.

Voor Meer