In deze handreiking leest u hoe u een opname van levenslooptegoed verwerkt in de aangifte loonheffingen.

Voor Meer