(LIV)

Een werkgever kan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen als hij een werknemer met een laag loon in dienst neemt of heeft. Dit is het lage-inkomensvoordeel (LIV). In deze handreiking leest u wat de voorwaarden zijn.

Voor Meer